Oferta

Witam na stronie internetowej mojej Pracowni Projektowej. Pracownia powstała w 1991 r. i działa nieprzerwanie do chwili obecnej. Moja oferta jest dość szeroka i obejmuje:

- konsultacje przy zakupie działki pod kątem możliwości jej zabudowy
- pomoc w załatwieniu spraw formalnych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, uzyskanie warunków technicznych do projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
- projekty obiektów kubaturowych (wielobranżowe)
- projekty technologiczne
- adaptacje typowych projektów powtarzalnych ( budynki mieszkalne, inwentarskie, gospodarcze itp.)
- projekty związane ze zmianą sposobu użytkowania budynków i budowli
- kosztorysy
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
- zastępstwo inwestycyjne podczas realizacji inwestycji
- nadzorowanie i kontrolowanie budowy i robót

więcej »